Realny Underground - Nagranie

"Tenzing Norgay"

Łukasz Kwaśny, Jan Suwalski, Pan Piotr Ruciak, Patryk Kraśniewski, Jarosław Bogacki Robak-Metrumrecords

#tenzingnorgay #tenzingnorgayband #lukaszkwasny #jansuwalski #panpiotrruciak #patrykkrasniewski #jarosławbogackirobak #robak #metrumrecords